MI'RADŽ

Nove vijesti

images (3)BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

Muhadisi o miradžu kazuju

i ovako od ravija pričaju.

Prije Hidžre na godinu i više

Pejgamberov sretni miradž bijaše.

Po Jaciji jedne noći Muhammed

u Božiju Čabu upro je pogled.

Tog vremena dušmani ga vrebahu

i pakosti svakojake činjahu.

Tužna srca i žalostan bijaše

u samoći pokraj Čabe sjedaše.

Srcem, dušom o Allahu mislio

svoje misli Bogu je izložio.

Nije bio zabavljen dunjalukom

nit žudio za ličnim rahatlukom.

Proklinjao nije ni Din dušmane

što su oni napadali mumine.

U srcu mu samo Allah bijaše

o Svevišnjem samo on razmišljaše.

 

On ovako zanesen o Allahu

kad stiže Džebrail Resulullahu.

Nazva selam Džebrail Muhammedu

pa mu onda reče ovu besjedu.

 

Selam Tebi donio sam od Boga

i na miradž poziv noćas kod Njega.

 

Sedam nebesa i dženet pročićeš

Arš i Sidra, Levh i Kalem vidjet češ.

 

Mnoge tajne Tebi če se otkriti

Ti češ noćas sa Allahom zboriti.

Haljine, Tadž, pas, ogrtać evo Ti

i dženetski brzi Burak evo Ti.

 

Za čas jedan Pejgamber se obuče

i s Džibrilom na Buraku poliječe.

 

U Buraka oba krila od svijetla

znamo nema ništa brže od svijetla.

 

Za tren oka do u Kudus stigoše

u putu ih Melekji pozdravljaše.

 

U Kudusu svečan doćek bijaše

Pejgamberske duše ih dočekaše.

 

Melekji u safovima stajahu

i Resulu počast iskazivahu.

 

Čim Muhammed s Buraka je sjahao

u visine Burak je otprhnuo.

 

Sellimu sallu, ala nuril mubin

azzimu alem ve sahben adžmein.

II

Sad Melekji Muhammeda primiše

i u Mesdžidi Aksa ga uvedoše.

 

Muahammeda u mihrab uvedoše

Pejgamberske duše u saf stadoše.

 

Jedan Melek tad prouči Ikamet

Muhammedu svi priznaše Imamet.

 

Dva rekata namaza su klanjali

sa  namazom dragog Boga slavili.

 

 

 

Pejgamberi kad su namaz svršili

s Muhammedom svi su se veselili.

 

Jedan Melek dvije čaše donese

Muhammedu da popije podnese.

 

Čašu mlijeka Muhammed je popio

drugu čašu sa šerbetom odbio.

 

Završi se Pejgamberski sastanak

i u Aksa Mesdžidu bi rastanak.

 

Džebrail ga iz Mesdžida izvede

i do jednih basamaka dovede.

 

Miradž ljestve od Nur svijetla bile su

u nebeske visine dosegle su.

 

Nur Muhammed na Nur svjetlost stao je

od tog svjetla cio Svemir sjao je.

 

Nurli ljestve mumini če vidjeti

kad Azrail po duše im doleti.

 

Stoga bračo vi Allaha vjerujte

pa se onda Azraila ne bojte.

 

 

Za tren oka prvom nebu dođoše

nebeska im vrata se otvoriše.

 

Hazreti Adema tu su zatekli

Adem i Muhammed tu su se sastali.

 

Adem reče: “ Dobri sine merhaba !

o Mustafa o Mudžteba merhaba “!

 

Melekji su njeg odatle podigli

i u drugo nebo su ga uzdigli.

 

Isa Pejgamber ga tude dočeka

i sa njim vrlo mnogo Meleka.

 

Isa Pejgambera oni nađoše

dva se brata jedan s drugim sastaše.

 

Muhammed i Isa tu se zdraviše

tu se sunce i mjesec zagrliše.

 

Kad se Isa s Muhammedom oprosti

naš Pejgamber trečem nebu uzleti.

 

Jusuf Pejgamber ga tude dočeka

i uz njega vrlo mnogo Meleka.

 

 

 

Na četvrto nebo kad su stigli

Idris Pejgambera tu su zatekli.

 

Petom nebu kad oni stigoše

Harun Pejgambera tu zatekoše.

 

Kada Musaa ugleda Muhammeda

Veselju ne bijaše kraja nikada.

 

“ Dobro došo, dragi brate, merhaba !

sretan Miradž nek je tebi Mudžteba “ !

 

Tvoj je Miradž i naša čast, Mustafa

Ti si sviju svjetova car Mustafa.

 

Vremenom si Ti posljednji Pejgamber,

Miradžom si Ti največi Pejgamber.

 

Kad se vratiš sa Miradža molim te

opet svrati ovdje meni Ti brate.

 

Muhammed se od Musaa rastavi

i za sedmo nebo svoj put nastavi.

 

I na sedmo nebo kad se uspeše

Ibrahim Pejgambera zatekoše.

 

 

Ibrahim je bio vrlo radostan

i na sin Muhammeda ponosan.

 

Dobro došo sine dobri merhaba!

dugo želim da te vidim Mudžteba!

 

Bogu hvala kad te vidjeh Mustafa

tvoj dolazak čeka Ashabi – safa.

 

Svi Melekji Tebe čekaju skrušeno

sve stvoreno Tebi je podložno.

 

Stanovnike neba vidje Muhammed

i njihove poslove i ibadet.

 

Svaki je vjerno svoju dužnost vršio

i Allahu ibadet je činio.

 

Na nebesim stvorova što god bijaše

u ibadet poslu svako bijaše.

 

Zanesen u ašku za Bogom

neko zikjir čini Božijim imenom.

 

Jedni uče La illahe ilallah!

drugi uče Ja Allah Subhan Allah!

 

 

Jedni uče Bismillahi Bismillah

drugi opet uče El Hamdulillah!

 

Neko rukju neko sedždu činjaše

neko stojeć Allahu se moljaše.

 

Neko tekbir neko tesbih činjaše

Rabbena lekjel hamd neko klicaše.

 

Dugo nam je nabrajati molitve

Namaz klanjaj to je kruna molitve.

 

Svak neka se Bogu moli i klanja

jer njemu se sve stvoreno priklanja.

 

Kad Muhammed sve je ovo vidio

i od sedmog neba se odvojio.

 

Sellimu sallu ala Nuril mubin

Azzimu alen ve sahben edžmein

 

 

III

Kad Muhammed sedmo nebo ostavi

do Sidretul Munteha put nastavi.

 

Bejtul Mamuru Džibril ga dovede

veliki mu doček tude prirede.

 

Bejtul Mamur to je Čaba Melekja

tavaf čine slava Boga Halika.

Bejtul Mamur  zijaret su činili

i vanredne stvari tu su vidjeli.

Viši svijet, druga vrsta Meleka

drugi život i čudesa velika.

Muhammed je i tu bio pogoščen

mlijekom, medom i šerbetom počašćen.

Mlijeko popi novu snagu osjeti

s Džebrailom kroz Dženete proleti.

Levhi Mahfuz knjigu sudbe vidje On

i sudbine pero Kalem vidje On.

Kad su to sve posjetili vidjeli

do Sidretul Munteha su stigli.

 

 

Dovde Džibril bi vodić Muhammedu

ovdje stade i reče Muhammedu:

 

Odavde nisam Ja dalje Tvoj vodić

jer ni trunka Ja ne smijem Sidru prić.

 

Iza Sidre što se krije vidjet češ

što vidio niko nije vidjet češ.

 

Bezmi Huzur sretan nek Ti je nočas

u Miradžu tvom umetu bit če spas.

 

Pejgamber mu odgovori:” O Aga “

zar češ ovde ostavit Me samoga.”

 

Tuđinac sam ovdje neznam ništa Ja

hajd zajedno da idemo molim Ja.

 

Džebrail mu odgovori:”O Habib

nemoj mislit da si ovdje Ti garib.

 

Radi Tebe sve je ovo stvoreno

sve što vidiš, Tebi je pokoreno.

 

Zapovjed je da Te ovdje ostavim

ne zovi me idi dalje Ja molim.

 

 

Pejgamber mu reče o Džibrilija

Ja ne želim da ti budeš Asija.

 

Kad je Tebi emer ovdje ostanak

Meni vodić naka bude Aški Hak!

 

Uvijek sam Ja Allaha volio

i da budem Njemu blizu želio.

 

Kad Muhammed ove rijeći iskaza

Džibril mu se u svom liku pokaza.

 

Pejgamber se sad malo zaplaši

jer ga pravi lik Džibrila zastraši.

 

Sve što vidje zauzeo Džebrail

desno, lijevo, gore, dole, Džebrail.

 

Ovakvog ga još jedanput vidio

prvu objavu kad mu je donio.

 

Obično je Džebrailova slika

lik jednog lijepog čovjeka.

 

U tom času jedan glas je On čuo

ko da ga je Ebu Bekir zovnuo.

 

 

Allahu Ekber to riječi bijahu

Pejgamberu mir i snagu davahu.

 

 

Pređe Sidru i ugleda Melekja

glasa ko u Ebu Bekir Sidika.

 

Ovaj Melek dočeka ga radostan

i posadi u prijesto prekrasan.

Iza Sidre sve u svijetlu blistalo

Muhammedu sve Merhaba klicalo.

 

Stupi Refref  pred Njeg i selam dade

Pejgambera On od Sidre povede.

 

Na granici svojoj i Refref stade

Muhammedu poštovanje odade.

 

Ja ne smijem dalje ići o Resul

Tebi Miradž nek je sretan i kabul.

 

Selimu sallu ala nuril mubin

Azzimu alem ve sahben adžmein.

IV

 

Aršu s Aršom pođe Muhammed Emin

Iza Sidre pođe Fahrul alemin.

Šta je čuo i vidio On tamo

našem umu shvatiti je golemo.

Veličajnost, krasote, bezprimjernost,

kudret, kuvet, azamet i svemogučnost.

Bez šest strana neba zemlje sfera je

bez glasa, bez šuma, zvuka govor je.

Nur Muhammed utopljen u Nuri Arš

u tom času ugledao je Rabul Arš.

Od veselja uskliknuo:” Ettehijjat

lillahi ess salevat ett tajjibat !

Kaba, Kavsejn približi se Allahu

pokaza se Allah Resulullahu.

Muhammed je od Allaha čuo glas

haša nije glas u Boga ko u nas.

 

Esselam alejke ejjuhen nebijj

prikuči se Udnu Minni ja Velij.

 

Tebe nočas pozvao sam sebi Ja

Tvoje ime sa svojim upisah Ja.

 

Cijelom ljudstvu Ti si Rahmet moj

ko slijedi Tebe taj če biti i Moj!

 

Što god želiš ono ču Ti poklonit

ni jednu Ti želju neču Ja odbit.

 

Pejgamber se dragom Bogu pokloni

i zamoli:” Moj mi ummet pokloni “.

 

Grijehe rade, naredbe ne poštuju

ali opet, oni Tebe vjeruju.

 

Još Te molim da ibadet ummeta

bude poput Melekskoga ibadeta.

 

Muhammedu od Allaha dođe glas

poklanjam Ti što si želio nočas.

 

Prvi poklon za ummet je Tebi dat

za griješnike možeš činit šefaat.

 

Drugi poklon za Tvoj ummet neka je

dnevno klanjat pedeset namaza je.

 

Treći poklon od Mene je za ummet

Ameneresulu bit če im ajet.

 

Muhammed se dragom Bogu prikloni

što ummetu ta tri dara pokloni.

 

Kao milost svjetovima šaljem Te

najbolji stvor da budeš odabrah Te.

 

Idi, zovi ljude u Dini Islam

reče Allah Muhammedu veselam.

 

Sellimu sallu ala nuril mubin

azzimi alem ve sahben adžmein.

V

 

Muhammed se do Refrefa vratio

i s Refrefom do Džibrila spustio.

 

Sa Džibrilom nebu šestom spusti se

tude s Musa Pejgamberom nađe se. 

 

Reče Musa Muhammede brat si mi

na Miradžu šta je bilo kaži mi.

 

O Miradžu Muhammed mu sve kaza

Musa reče:” mnogo Ti je namaza “.

 

Moli Boga za smanjenje namaza

jer pedeset golema je obveza.

 

Sedždu Bogu Pejgamber je činio

i smanjenje namaza je molio.

 

Allah smanji namaze s pedest na pet

a sevaba osta od pet pedeset.

 

Od Musaa sad su se oprostili

i u Mesdžidu Aksa se spustili.

 

Brzi Burak tude ih je dočeko

u Mesdžidu i Harem je doprhnuo.

 

 

 

Oko Kabe tavaf su učinili

pa se Džibril i Muhammed rastali.

 

Prije neg se tračak  zore javio

Pejgamber se svojoj kući vratio.

 

Ranim jutrom Muhammed naš Pejgamber

o Miradžu kaza svom društvu haber.

 

Ashabi su bili  vrlo veseli

i Miradž mu svi redom čestitali.

 

Ovako se o Miradžu kazuje

u Miradžiji Mustafe Fejzije.

 

Ko vjeruje da je Allah svemoguć

vjerovat če da je Miradž moguć.

 

Islam vjeru Muhammed objavio

Sultan Fatih ovdje nam je donio.

 

Gazi Husref Beg temelj postavio

Islamsku Zajednicu osnovao.

 

Očitujte Kelime i Šehadet

jedan Allah poslanik mu Muhammed

 

 

Muslimansko ime nadij djetetu

to Pejgamber naređuje ummetu.

 

Muslimanski život u svojoj kući

Islamske dužnosti djecu naući.

 

Dragi Bože ti očuvaj naš Islam

i u srcima nam ojačaj Iman.

 

Kad Azrail našu dušu zatraži

Miradž ljestve Ti nam Bože pokaži

 

Riječima:”La illahe illellah “

zatvori nam usta moli Fejzullah!

 

Sellimu sallu ala nuril mubin

azzimu alen ve sahben edžmein.

 

 

M  I  R  A  D  Ž  I  J  A

Spjev o miradžu 

 

S a s t a v i o; 

Fejzulah ef. Hadžibajrić,      Sarajevo 1961.godine

 

Komentariši